Centrum pro rodinu
děkanátu Šternberk

721 66 99 68
sslosarova@seznam.cz

Pro rodiny

Křížová cesta pro rodiny s dětmi 2018

KC Ruda 2018

Křížová cesta pro rodiny s dětmi

KC Ruda 2017

Setkání rodin 18.9.2016 v Uničově

Setkani rodin plakat

Den rodin v Litovli

Den rodin 2015

Rodinné posezení

Rodinné posezení

Společenství manželů

Společenství manželů se schází již více let ve farnosti Renoty. K setkávání dochází jednou měsíčně, první sobotu v měsíci, vždy doma u některého manželského páru, který připravuje téma večera a pohoštění pro příchozí. Letos se scházíme nad tématy pod názvem Rok s papežem Františkem. 

Rodinné výlety

V minulých letech jsme se o letních prázdninách vydávali na výlety do blízkého okolí. Výlety byly časově i finančně nenáročné, takže byly přijatelné i pro vícečlenné rodiny s malými i odrůstajícími dětmi. Většinou jsme vyjeli po obědě a kvečeru se vraceli domů. Tento společně strávený čas měl určitě velký význam pro posílení soudržnosti nejen rodiny, ale také pocitu sounáležitosti s farností, ve které žijeme. Věříme, že se nám podaří na tyto rodinné výlety navázat i letos v létě.

 

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | sslosarova@seznam.cz