manzel vecery 19

duchovni obnova

 

S nadcházejícím novým liturgickým rokem Vám chceme nabídnout možnost prožít ho intenzivněji v modlitbě. Centrum pro rodinný život v Olomouci pro Vás připravil plakát s cestou přes všechna liturgická období až ke slavnosti Ježíše Krista Krále, na němž jsou připravená prázdná místa - stopy, které smíte vyplnit tím nejlepším, co můžete druhým nabídnout - ať již modlitbou v rodinách, dobrým skutkem, poděkováním či vykonáním dobra pro farnost nebo blízké.

cesticka

Zapojit se mohou rodiny s malými, ale i většími dětmi, manželé i prarodiče. Byli bychom rádi, abyste se vzájemně obohatili tím, co v neděli na bohoslužbě načerpáte - můžete se společně zamyslet nad evangeliem či nad kázáním a toto své povídání o Božích věcech shrnout do modliteb, které vám nabízíme pro dané období.

Věříme, že těm, kteří se poctivě budou snažit, pomáhat si a povzbuzovat se, se podaří objevit, že záleží na nás, jak dny nového liturgického roku prožijeme s našimi nejbližšími. Řekněte o této připravované aktivitě i rodinám ve svém okolí a povzbuďte je k zapojení se do této aktivity.

Plakát je dispozici u kněží, kteří si jej objednali nebo v sídle Centra pro rodinu děkanátu Šternberk, na farním úřadě Uničov. 

Podkategorie